11 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Moroi Silvia

Cet. Moroi Silvia, data nașterii: 15.01.1951, IDNP: 2007024011919, domiciliul: s. Bălăurești, r/nul Nisporeni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 7936, din 06.09.2012, eliberat de către notarul  Butnaru Rodion.