21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Moraru Ion

MORARU Ion, cetățean al Republicii Moldova, născut la 12.02.1991, IDNP 2004033003498, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bariera Sculeni, nr. 1, aduce la cunoștință despre pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 12704 din 27.09.2017, autentificat de către notarul FLOREA Maria.