10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MORARU Ana

Cet. MORARU Ana, domiciliată în mun. Edineţ, str. Independenţei nr.106, ap.10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 10010 din 06.10.2017 autentificat de notarul Morea Galina.