24 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

MORARI VASILE

Cet. MORARI VASILE,  domiciliat  în  satul Ordăşei, raionul Teleneşti, R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal eliberat la 20.09.2005   cu  nr. de registru  3539  de către  notarul ŞCOLNIC VIORICA.