29 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Moisei Mihail

Cet. Moisei Mihail, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 259 bl. 15 ap. 10, număr de identificare 0960703897340, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 5498 din 21.04.2018, autentificat de notarul Ion Conoval.