3 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Modîga Veaceslav

Cet. Modîga Veaceslav, domiciliat în s. Răzeni, raionul Ialoveni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar, din data de 12.11.2001 nr. 2566, eliberat de notarul Bagrin Maria.