14 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Mocanu Sergiu

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
cet. Mocanu Sergiu, născut la 09.12.1951, IDNP 0982002481697, domiciliat în R. Moldova, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, nr.8, bl.1, ap.66, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr.7448 din 11.11.2005, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu, nr.143/1.