15 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mobiasbanca-OTP Group S.A.

Mobiasbanca-OTP Group S.A., IDNO/cod fiscal 1002600006089, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 81A, prin reprezentantul – Ranga Nicolae, în temeiul procurii nr. 2010 din 12.09.2019, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare nr. 4303 din 15.12.2004, întocmit de notarul Popovici Maria.