24 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

MÎȚU IOANA

Cet. MÎȚU IOANA, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.9624 și Certificat de moștenitor legal nr.9627 din data de 05.09.2017, eliberate de notarul Iliescu Ludmila.