9 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mitova Elena

Cet. Mitova Elena, domiciliată în mun. Comrat, str. Cutuzov nr.27, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1385 din 28.02.2012, întocmit de notar public Liudmila Ganeva.