6 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Mitiș Alexandr

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Subsemnatul Arnaut A. la cererea Mitiș Alexandr (IDNP 2002039039550) domiciliat în RM or. Ceadir-Lunga, str. Lenin 23/3 ap. 5 , moştenitorul Mitiș Fiodor, (certificat moştenitor autentif. notarul Arnaut Alexandr (or. Ceadir-Lunga) la data 26.05.2021 an., nr. 1-808), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare №. 1345 din 28.04.1995, întocmit de notarul Arnaut A.