10 februarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Miseeru Alexandru

Cet. Miseeru Alexandru, domiciliat în Israel, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr.2662 din 12.04.2012, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.