26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Mișcov Iurie

Cet. Mișcov Iurie, născut la 01.06.1968, IDNP- 2003032010782, domiciliat(-ă) în s. Iorjnița, r. Soroca, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 10748 din 12.12.2008, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana după decesul cet. Mișcova Eleonora, decedată la 03.12.2020, IDNP- 2001074392064.