17 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Mîrzac Alexandru

Cet. Mîrzac Alexandru, născut la data de 27.06.1958, număr de identificare 0960309551264, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Șerpeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de pământ, nr. 4225 din data de 31.12.2003, autentificat de notarul Pârcălab Valentina, cu sediul în orș. Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia, nr. 5.