14 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Mîrza Alexandra

Cet. Mîrza Alexandra, data naşterii: 19.10.1970, IDNP: 0990501240547, buletin de identitate: B24014726, eliberat de ÎS”CRIS”REGISTRU” la 27.10.2015, domiciliul: Republica Moldova, or. Nisporeni, str. Păcii, nr. 11, bl. B, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 6229 din 02.08.2018, eliberat de către notarul  Butnaru Rodion.