17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Miron Viorica

Cet.MIRON VIORICA, domiciliată în s.Lozova, str.Ion Grosu,135, r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar, nr.3262 eliberat la 05.06.2017 de către notarul Goncearuc Galina.