20 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

MIRON ION

        Cet. MIRON ION, cod personal 0980204330104, domiciliat în Republica Moldova,  r-nul Străşeni,  s. Vorniceni, str. Ștefan cel Mare,  nr. 16, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare  a părții sociale nr. 4999 din 14.08.2018, autentificat de notarul GALINA CEBAN, cu sediul biroului în mun. Chișinău.