12 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mîndru Valerian

Cet. Mîndru Valerian, domiciliat în satul Selişte, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr.823 din 14.02.2001, eliberat de notarul Lencuţa Iulia.