17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MÎNDRESCU IRA

Cet. MÎNDRESCU IRA domiciliat în or.Nisporeni,  str.Victoriei 13 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.3-1225 din 22.05.1982, întocmit de notarul JUCOVA G.M.