22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Milli Eugenia

Cet. Milli Eugenia, domiciliat în mun. Chişinău, str. I. Vieru nr. 8, ap. 40 , Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei – părți din proprietatea comună în devălmășie cu nr. 3071 autentificat la 21.10.2009, autentificat de notarul Gratii Boris, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 5/3.