1 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mihnevici Mihail

Cet. Mihnevici Mihail, domiciliat în sat. Țaul, r-nul Dondușeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 3078 din 11.11.2002, eliberat de notarul Dolineanu Ludmila, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 49