12 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

MIHNA RUSLANA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Mihna Ruslana, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, s. Congazcicul de Sus, str. Mira, 30,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietate comună în devălmășie nr. 18863 din 16.12.2019, întocmit de notarul Pometco Svetlana.