19 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mihaliciuc Piotr

Cet. Mihaliciuc Piotr, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. Maiacovschi xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: mostent nr. 2194, din 18.12.1987, întocmit de notarul Arnaut Ana.