1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mihailov Alexei

Cet. Mihailov Alexei, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Gordinești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.11931 din 24.12.2018, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.