2 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Mihăilă Zinovia

Cet.Mihăilă Zinovia, domiciliată în R.Moldova, raionul Orhei, s.Peresecina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor legal nr.5114 din 16.04.2013, eliberat de notarul Lencuţa Iulia.