27 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Meșteșug Iurie

Cet. Meșteșug Iurie Mihail, cu domiciliul în s. Antonești, r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație a terenului de lîngă casă şi a casei de locuit, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 7396 la 09.09.2009.