21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Memet Boris

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Memeţ Boris, domiciliat în mun. Bălţi, str. Carasiov, nr.57, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare/cumpărare cu nr.2342 din 12.05.2003, eliberat de notarul privat Şoldan Iurii din or. Făleşti .