1 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Melnykova Vira

Cet. Melnykova Vira, domiciliat/ă în Ukraina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare – cumpărare, transmitere – primire a locuinței în proprietate privată nr. 2-829 din 13.05.1994, întocmit de notarul Gradinar Liudmila.