3 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Melniciuc Victor

          cet.   Melniciuc Victor, domiciliat în s. Vălcineț, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 10.03.2008, nr. 1880, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.