3 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Melnic Veronica

Melnic Veronica, cet. Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, rl. Basarabeasca, s. Sadaclia, aduce la cunoștință pierderea duplicatului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar (duplicat nr.3201 din 18.09.2018) nr.470 din 07.02.2013, eliberat de notarul Pascari Chiril.