23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MELNIC VASILII

Cet. MELNIC VASILII, cetăţean al R. Moldova, data naşterii 05.12.1957, IDNP -0961706889455, domiciliat în R. Moldova, or. Briceni, str. Tinereții, nr. 5, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor nr. 436 din data de 23.01.2015, eliberat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.