18 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Melnic Oleg

Cet. Melnic Oleg, domiciliat în satul Cucuruzeni, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.6494 din 11.07.2007, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.