19 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Melnic Liudmila

Cet.Melnic Liudmila, domiciliat în or.Cupcini, str.Iu.Gagarin nr.xx, raionul Edineț, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.6204 din 23.10.2007, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.