1 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Melnic Evgheni

Melnic Evgheni, domiciliat în mun. Bălți, str. Coroban Vasile 12/35, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare – cumpărare nr. 623 din 31.01.2001, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.