25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MELNEȚCHI VALENTINA

Dna MELNEȚCHI VALENTINA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Cucuruzeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 9747 din 12.10.2010, eliberat de notarul Bejenar Tatiana.