30 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Melega Valentin

Cet. Melega Valentin, domiciliat în mun. Chişinău, Durleşti, str. A. Mateevici nr. 8, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul cu privire la determinarea cotei-părţi din proprietatea comună nr. 3180 eliberat la 02.10.2006 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.