26 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Meleca Alexandru

Cet. Meleca Alexandru, domiciliat în r-ul Dubăsari, sat.Coșnița, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr. 368 din 22.09.2008, autentificat de notarul Lăpușneanu Tamara.