9 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Mazniuc Victor

Cet. Mazniuc Victor,  domiciliat în R.Moldova, Chisinau,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donatie   nr.7977 din 26.07.2011,  autentificat  de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr.37412 din 05.11.2022