15 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Matiescu Viorel

Cet. Matiescu Viorel, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 5778 din 16.09.2020, întocmit de notarul Pădurari Corina