26 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MAȘNIC PARASCOVIA

Cet. MAȘNIC PARASCOVIA, născută la 08.02.1959, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare 2003018037277, domiciliată în Republica Moldova, raionul Căușeni, satul Hagimus, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață autentificat cu nr. 10063 la 14.12.2007 de către notarul privat Belciug Petru.