1 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Martîn Zinaida

Cet.Martîn Zinaida, domiciliată în mun.Edineţ, str.Alexandru cel Bun nr.27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1/4-2149 din 18.07.1986, autentificat de notarul de stat Luca Petru.