23 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MARIŢ ALEXANDRU

Expediat cu nr. 196
La data de 22.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. MARIŢ ALEXANDRU, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. MARIŢ ALEXANDRU, domiciliat în mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 19, bl. 2, ap. 82Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Contractului de donaţie nr. 1-1996, autentificat de notarul Leonid Tatian la 04.08.2021
– Contractului de donaţie nr. 1-1995, autentificat de notarul Leonid Tatian la 04.08.2021

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul MARIŢ ALEXANDRU, la data de 21.03.2024 conform contului spre plată nr. 603897014

Notarul Leonid Tatian