12 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MARDARI ANATOLII

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. MARDARI ANATOLII, domiciliul pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo, nr.1, bl.2, ap.36, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de vînzare-cumpărare, nr. 1623 din data de 02.07.2014, autentificat de Notarul public Culava Diana.