25 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Marcu Alexandru

Cet. Marcu Alexandru, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Hancăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor testamentar nr.9138 din 05.11.2013, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.