13 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MARCOCI VALERI

Cet. MARCOCI VALERI, domiciliat pe adresa: satul Țarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură  nr. 6994 din 23.08.2019, întocmită de notarul Ghedreuţan Dina.