17 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Marchitan Alexei

Cet. Marchitan Alexei, domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. Luceafărul nr. 11, ap. 63, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare  nr. 1262 din 09.02.2011,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.