4 august, 2022 Aviz pierdere act notarial

Marcan Iulian

Cet.marcan iulian, domiciliat în mun.Chişinău, str.Muşatinilor,12/1, ap.52, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar, nr.2-547 eliberat la 31.03.1992 de către notarul de stat O.A.Golobciuc al Biroului Notarial de Stat din or.Străşeni.