4 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Manoliu Liubovi

cet. Manoliu Liubovi,  domiciliată în Soroca, str.Ştefan cel Mare xxxx, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2984 din 23.12.1989,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco