7 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

MANOLI LARISA

Cet. MANOLI LARISA, domiciliată în mun. Chișinău, str. Nichita Smochină, nr. 2, aduce la cunoștință deteriorarea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în  devălmășie, nr. 16087 din 22.12.2007, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.