19 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Manoli Galina

Cet. Manoli Galina, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, Ciorna, str. D. Cantemir 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1249 din 03.07.1990, întocmit de notarul de stat Socolova Raisa, la biroul notarial de stat din or. Rezina.